Om oss

Om oss

Arninge Företagare Förening (AFF) tillvaratar medlemmarnas gemensamma intressen bl.a genom att aktivt arbeta för att skapa ett gott och positivt klimat för företagare och fastighetsägare i området.
- skapa goda kontakter med kommun och andra myndigheter.
- utgöra remissinstans i frågor som rör Arninge
- utveckla kommunikationer, Arningevägens utbyggnad, serviceanläggningar, profilering, skötsel mm.
- Kostnaden är 500 kronor per år och går oavkortat till att finansiera projekt direkt knutna till Arningeområdet.

JU FLER VI ÄR DESTO STARKARE HÖRS VÅR RÖST - ALLA BEHÖVS