Företagarförening

Medlemmar

AFF ARNINGE FÖRETAGARE FÖRENING

Arninge Företagare Förening tillvaratar medlemmarnas gemensamma intressen, bl.a. geom att aktivt arbeta för att skapa ett gott och positivt klimat för företag och fastighetsägare i området.

- skapar goda kontakter med kommun och andra myndigheter.

- utgör remissinstans i frågor som rör Arninge.

- delaktiga i kommunikations- och infrastruktursfrågor.

- profilering samt medverkande till områdesskyltning.

- aktiva i förhandlingar med entreprenörer gälande fiberanslutning, säkerhet, parkering mm.

- anordnar företagsträffar och event för ökade nätverkskontakter.

 

JU FLER VI ÄR - DESTO STARKARE HÖRS VÅR RÖST - ALLA BEHÖVS!

 


Är du inte medlem? Se till att bli det nu!

Kontakta oss för mer information: info@arninge.com eller vår samarbetsparter som ansvarar för hemsidan och reklam- områdesskyltningen

Sarrasso AB
Skeppsbron 20
111 30 Stockholm
info@sarrasso.se

 

Jan Rundström, Ordförande, RAR FAST AB, jan.rundstrom@jrf.se

Lars Tungel, Ledamot, TUNGEL BYGGARE, lars@tungelbyggare.se

Cecilia Edvardsson, Ledamot, KLIPPOTEKET, cecilia.klippoteket@telia.com

Tommy Rundström, Ledamot, JRF, tommy.rundstrom@jrf.se

Jan Dahlström, Sekreterare, RIKSARKIVET, jan.dahlstrom@riksarkivet.se

Anders Stark, Kassör, STARK TELECOM, anders.stark@getel.se

Tobias Sunebäck, Suppleant, TÄBY KOPIA, tobias.suneback@tabykopia.se