Hem

Området

Arninge är ett område i stadig tillväxt. Den konstanta tillströmningen av nya företag och markförfrågningar med olika inriktningar är mycket glädjande.

Dock ställer Arninges expansion allt högre krav på snara lösningar avseende såväl infrastruktur som kommunikation och kollektiv tillgänglighet och det pågår för närvarande intensiva arbeten från Täby Kommuns sida att färdigställa dessa.

Arninge har dessutom det unika läget att i allt högre grad fungera som knutpunkt för Stockholms norra region (Täby, Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Norrtälje) – till detta har nu den nya förbindelsen Norrortsleden / Arningeleden aktivt bidragit till områdets populäritet samt attraktionskraft.

Vi hälsar dig som Företagare / Näringsidkare / Kund varmt välkommen till oss i Arninge.